NYHEDER FRA KONFAIR


Her vil vi løbende lægge nyheder op fra konfAir.

 

 

Minimer infektion og spredning hos din kunde

Vi kommer med anbefalinger og en tjekliste til dit næste servicebesøg.

Vi er efterhånden blevet vant til at vaske hænder, spritte af og holde afstand, men hvad kan du rent faktisk gøre set ud fra et HVAC-professionelt perspektiv for at minimere infektion og spredning af Covid-19?

For konfAir ville det være optimalt, hvis den anbefalede løsning var nye og dyre ventilationsfiltre i en bedre filterklasse, men da vira partikler er helt ned til 0,08-0,16 µm, er det begrænset, hvor mange partikler almindelige ventilationsfiltre ville kunne opfange. Heldigvis kommer de internationale organisationer REHVA og ASHRAE med en række praktiske anbefalinger.

Anbefalingerne sker på baggrund af forskningen af Covid-19, som har vist at spredning og infektion af Covid-19 (SARS-CoV-2) sker via dråber fra host og nys, men også via luftbårne vira.
 

Anbefaling 1 - Følg den fastlagte service og vedligeholdelsesplan for din kundes ventilationssystem.

Tilstoppede ventilationsfiltre er ikke i sig selv en kilde til infektion og spredning af Covid-19, men tilstoppede ventilationsfiltre reducerer tilførslen af luft, som dermed har en negativ effekt på selve indeklimaet.
 

Anbefaling 2 – Sluk ventilationssystemet ved skift af filtre og beskyt dig selv.

Ved filterskift anbefales det, at du altid skal antage, at ventilationsfiltre har aktive vira på sig og befinder sig i bygninger, hvor smittede personer har været. Med denne antagelse er det vigtigt, at filterskift sker mens ventilationssystemet er slukket. Samtidig anbefales det, at du beskytter dig selv ved at bære handsker og åndedrætsværn. Filtre bortskaffes i forseglet pose.
 

Anbefaling 3 – Øg lufttilførsel, udsugning og kontrollér luftstrøm.

Anbefalingen er overordnet, at man både skal kontrollere luftstrømmen, men også sikre et større udskift af luften indendørs, da denne potentielt kan indeholde vira partikler. Anbefalingen kan dog brydes ned i mere konkrete tiltag, som du finder på tjeklisten herunder til dit næste servicebesøg:

Tjekliste:

 1. Øg både lufttilførsel og udsugning.
  1. I bygninger med mekanisk ventilationssystem udvides drift til 2 timer før og efter bygningen er i brug.
  2. I bygninger med behovsregulerende ventilationssystem ændres CO2 indstillingspunkt til lavere værdi 400 ppm. Lad ventilation køre 24/7.
  3. I bygninger som er lukket pga. ferie eller Covid-19 anbefales ventilation 24/7, men med reduceret hastighed.
    
 2. Informér din kunde om vigtigheden af at lufte mere ud.
   
 3. Efterse varmegenvindingssystemet for utætheder mellem tillufts- og udsugningskanalerne.
   
 4. Sluk for recirkulationssystemer eller hvis muligt udskift returluftfilter med HEPA-filter.*
   
 5. Kontrollér luftstrøm på toiletter ved:
  1. At indstille udsugning til at køre 24/7.
  2. At informere kunden om vigtigheden af altid at have vinduet lukket.
  3. At informere kunden om vigtigheden af at lukke låget ved hvert toiletskyl.

*Ved at udskifte returfiltre med HEPA-filtre i et recirkulationssystem får man mulighed for at opfange selv de mindste virapartikler. Dog er det ikke nødvendigvis muligt i praksis både pga. dimensionale begrænsninger, men også fordi brug af HEPA-filtre kræver flere filtertrin for at undgå støvbelastning på selve HEPA-filtret.

 

Tilbage til nyhedsoversigt