Bæredygtig fremtid med konfAir


Vi har alle et ansvar for at skabe en bedre fremtid og sætte et så positivt aftryk på verden som muligt.

 

Hos konfAir ønsker vi at bidrage til FN's 17 Verdensmål om en mere bæredygtig udvikling og vi har derfor udvalgt fire verdensmål, som vi finder relevante for os at fokusere på og arbejde med for at skabe en mere bæredygtig fremtid.

 

Læs om vores fire udvalgte mål nedenfor.

 

 

 

 

konfAir arbejder med sundhed og trivsel

Formålet er at påvirke medarbejdernes fysiske og mentale sundhed positivt, samt at styrke fællesskabet. Vi har oprettet en sundhedsgruppe, der har fokus på hele pakken.

Den fysiske del: Vi har tegnet et abonnement på office-fit, hvor vi har kontorcykler og træningsudstyr til rådighed. Derudover har vi, hver tirsdag og torsdag kl. 11.00, 5 minutters fælles bevægelse/fitness med kolleger fra både kontoret og produktionen. Det giver lidt bevægelse i kroppen og et godt grin.
 

Den mentale del: Vi har også fokus på den mentale sundhed. I en travl hverdag kan alle opleve pressede perioder. Vi arbejder på at skabe balance og vil løbende afholde kurser omkring trivsel og stress med fokus på, hvordan vi spotter mistrivsel og hvordan vi hjælper hinanden igennem og godt ud på den anden side.
 

Det sunde bliver sundere: Vi har frisk økologisk frugt hele ugen til alle medarbejdere.

 

 

konfAir arbejder med anstændige jobs og økonomisk vækst

Formålet er at hjælpe mennesker ud i erhvervslivet, uanset om der er tale om et ungt menneske som skal have en hjælpende hånd for at få succes, eller en studerende som skal hjælpes til at færdiggøre sin uddannelse.

Studerende: Hos konfAir har vi løbende kontakt til studerende, med henblik på en praktikplads. Dette er både en hjælp til deres uddannelse men det er også en hjælp for konfAir, fordi vi ofte får en anden vinkel på problematikker og hjælp til optimeringsmuligheder i virksomheden. Dette kan, og har allerede, resulteret i en fastansættelse.

Vores mission: Vores mission er at hjælpe mennesker videre i deres arbejdsliv, hvad end de bliver en bestandig del af konfAir, eller om vi blot hjælper dem videre i deres arbejdsliv og karriere.

 

​konfAir arbejder med ansvarligt forbrug og produktion

Formålet er at reducere vores miljømæssige aftryk gennem genanvendelse af vores spild og reducering af vores forbrug. Vi har oprettet en genanvendelsesgruppe, der sætter fokus på hvordan vi bedst muligt tager hånd om vores del af den grønne omstilling.
 

Reduktion af spild: I gruppen arbejder vi hovedsageligt med reduktion og genbrug af spild i vores produktion. Vi arbejder i tæt samarbejde med leverandører og kunder, samt som en del af tekstilsymbiosen i Herning Kommune, for at finde de bedst mulige løsninger.

 

Reduktion af forbrug: Vi arbejder med at finde løsninger, der kan reducere forbrug af basale ressourcer, såsom el, varme og vand. Vi baserer projekterne på hvad vi ser i vores hverdag, de områder hvor vi føler, noget bliver gjort på en ineffektiv eller en ressourceblind metode, der kan forbedres.

 

Samarbejde på tværs af afdelinger: Vores gruppe består af folk fra alle dele af konfAirs administration og produktion. Derfor har vi utallige kompetencepunkter, der gør at vi kan se vores udfordringer fra alle vinkler. Derfor kan vi sikre, at vi kommer frem til de bedst mulige løsninger.


 

konfAir arbejder med at øge biodiversiteten

Formålet er at skabe en lokal forskel ved at forbedre betingelserne for vilde dyr og insekter og samtidig bidrage til en mere mangfoldig natur.

 

Krible krable hoteller: Vi har i fællesskab bygget 3 krible krable hoteller på gavlen af virksomheden. Ved at placere hotellerne et fugtigt sted i skygge med kontakt til jorden, skaber vi levesteder for bl.a. mariehøner, regnorme, edderkopper, biller, ørentviste og bænkebidere.


Vi arbejder også med andre spændende tiltag, og vil opdatere siden, så snart de nye initiativer bliver igangsat.